1. Podmienky použitia

1.1 Nákup v VARIOGLASS E-shope sa uskutoční výlučne elektronickou cestou, ale aj cez telefón a fax pomôžeme našim zákazníkom. Individuálne, na osobu šité objednávky prijímame cez e-mail.

1.2 V VARIOGLASS E-shope môže nakupovať každý, ktorý má platnú registráciu, prijíma tieto obchodné podmienky, a považuje ich pre seba ako záväzné.

2. Registrácia

2.1 Na stránke www.varioglass.sk nakupovať môžete bez registrácie.

3. Objednávka a dodanie tovaru

3.1 Akékoľvek objednávky zaslané prostredníctvom internetového obchodu VARIOGLASS sú záväzné. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, vrátane podmienok reklamácie, a že s s nimi súhlasí.

3.2 Platba pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo dopredu s bankovým prevodom.

3.3 Možnosť dodania tovaru:

3.3.1. Osobný odber – produkty, ktoré sú skladom, môžete prevziať v našom sklade: Hradná 3., 945 01 Komárno. Platba je možná v hotovosti. V každom prípade zákazníkovi telefonicky oznámime najskorší možný termín expedovania.

3.3.2. Dodanie: Objednaný tovar doručujeme podľa vzdialenosti vlastným rozvozom /podľa dohody/.

Nezabudnite vyplniť povinné údaje, bez ktorých nemôžeme objednávku akceptovať. VARIOGLASS E-shop neberie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté chyby a problémy, ktoré vznikli v dôsledku zákazníkom chybne alebo nepresne uvedených údajov.

4. Naše výrobky

4.1 Parametre kupovaného tovaru sú uvedené na informačnej stránke konkrétneho tovaru, ale podrobné informácie Vám dodá naša zákaznícka služba.

4.2 Kúpna cena je vždy cena uvádzaná pod vybraným výrobkom, ktorá obsahuje aj DPH, a v každom prípade sa vzťahuje na 1 kus výrobku.

4.3 Na naše výrobky poskytujeme záruku, na ktorej uplatnenie je potrebné výlučne faktúra – pokladničný doklad.

5. Obmedzenie zodpovednosti

5.1 Pri nákupe v VARIOGLASS E-shope predpokladáme, že zákazník pozná možnosti a hranice internetu a tieto prijíma, zvláštne na technický výkon a vyskytnuté chyby.

5.2 VARIOGLASS E-shop v žiadnom prípade nie je zodpovedné za tie nižšie vymenované chyby, ktoré nastali z doleuvedených dôvodov:
- Údaj zaslaný a /alebo prijatý hocijaký údaj
- Hocijaká porucha činnosti internetu, ktorá obmedzuje nenarušený chod E-shopu a nákup v ňom
- Hocijaká porucha na prijímacej strane alebo na komunikačných linkách
- Strata hocijakého listu – nezávisle na tom, či došiel v papierovej alebo v elektronickej forme – ale hlavne strata hocijakých údajov
- Nevhodné fungovanie hocijakého softvéru
- Dôsledok hocijakej chyby programu, abnormálnej udalosti alebo technickej chyby

5.3 VARIOGLASS E-shop nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá direktne alebo indirektne vznikla v dôsledku pripojenia k VARIOGLASS E-shop.

5.4 Je zodpovednosťou účastníka, aby odhadol, ako môže zabrániť vniknutiu k údajom uloženým na svojom počítači.

5.5 Jedine zákazník je zodpovedný za pripojenie k E-shopu a za nákup vo E-shope.

5.6 VARIOGLASS E-shope nemôže byť vzatý na zodpovednosť v žiadnom prípade, v prípade vis maior alebo v súvislosti s hocijakou udalosťou, ktorej usmernenie nie je pod jeho kontrolou.

5.7 VARIOGLASS E-shop voľne a hocikedy môže zmeniť podmienky, pravidlá nákupu a ponuku, akcie, ceny obchodného somu! V súvislosti s tým nemá žiadnu oznamovaciu povinnosť, nemusí to odôvodňovať, ďalej v súvislosti s tým VARIOGLASS E-shop nie je možné brať na zodpovednosť.

5.8 VARIOGLASS E-shop voľne môže meniť hocijakú cenu, dodaciu lehotu. Zmena nastane od dátumu nahlásenia v VARIOGLASS E-shope. Hociktorý účastník, ktorý nesúhlasí so zmenou pravidiel, môže prestať s nákupom.

5.9 VARIOGLASS E-shop môže voľne zažalovať hociktorú osobu, ktorá urobila podvod, alebo čo len skúsil to urobiť. Ale VARIOGLASS E-shop nezodpovedá za podvod vykonaný treťou osobou na úkor niektorého účastníka.

6. Právo na odstúpenie od nákupu

6.1 Zákazník je oprávnený odstúpiť od nákupu max. do 24 hodín od objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru. Tento svoj nárok môže avizovať len a výlučne cez telefón (+421 015 225 856) u zákazníckej linky VARIOGLASS E-shopu. V takomto prípade zákazníka nezaťažujú žiadne náklady.

7. Osobné údaje

7.1. Používanie, spracovanie osobných údajov účastníkov sa uskutoční v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov. Každý účastník má právo dostať sa k nemu zadaným všetkým informáciám, tieto spresniť alebo vymazať.

8. Firemné informácie

8.1. Majiteľom e-shopu VARIOGLASS je Glamar s.r.o. Hradná 3., 945 01 Komárno.